MİSYONUMUZ
MİSYONUMUZ

Özgür, seviyeli ve hoşgörülü bir ortamda evrensel, ulusal ve mahalli bütün bilgi, tecrübe ve birikimin sorgulandığı, eleştirildiği, yeniden üretilip yaygınlaştırıldığı ve insanlık birikimiyle paylaşılması yolunda samimi ve ciddi çaba harcamak. Bu çaba doğrultusunda ilmi, edebi ve fikri çalışmalara destek vermek ve bu alanlarda çalışmalar yürüten ilim, sanat ve düşünce insanlarına katkı vermek. 

İŞ BİRLİKLERİMİZ