BEKAM HAKKINDA
BEKAM HAKKINDA

BEKAM, henüz bu ismi almadan ve tüzel kişiliğe kavuşmadan yıllar önce başlamıştı çalışmalarına. 2005 yılında birkaç düşünce gönüllüsü, amatör bir ruh ve sivil bir inisiyatifle  periyodik seminer kuşakları düzenleyerek işe başlamışlardı. Yıllar içerisinde bu çalışmalar olgunlaştı. Daha kapsamlı, hedef gözeten ve disiplinli olma gereği çalışmaları tüzel biri çatı altına almaya yöneltti. 2013 yılında sivil bir düşünce akademisi olarak tüzel kişiliğe kavuştuk. 

Amacımız insanını kalitesine katkı sunmaktır. Sosyal bilimler alanında hiçbir iddiası olmayan ancak samimi, ısrarlı ve gayreti olan insanlarla yol almayı şeref sayarak yürüyoruz. 

İstiyoruz ki ihtisas alanımız yanında ve ötesinde bir başka alanda daha söz sahibi olabilelim. İhtisas alanımızda daha derinlikli konumlar oluşturabilelim. Düşünceyi layık olduğu irtifaya çıkarabilelim.  

BEKAM NASIL HİZMET VERİR? 

BEKAM, üç yıl sürecek bir eğitim süreci öngörmektedir. Bunun ilk yılı “Seminer Dönemi” adını verdiğimiz, öğrencinin pasif, öğretmenin aktif olduğu bir dönemdir. Öğrenci seminerlere katılır. Belirlenen kitap ve/veya makaleyi okur, not tutar, soru sorar. Ancak bir ödev hazırlama, sunum yapma türü sorumlulukları olmaz. İstediği kadar seminer alabilir. Seminerlere devam zorunluluğu bulunmaz. Bir yıl (iki dönem) sonunda katılımcı, aldığı seminerlerden sınava tabi tutulur. Akademik kurulun başarılı bulduğu öğrenci ikinci aşamaya geçmiş kabul edilir. 

Birinci aşamaya devam eden her öğrenci ikinci aşamaya geçiş sınavına girmek zorunda değildir. İkinci aşama sınavına girmeyen veya girip de başarılı olamayan her katılımcı istediği kadar birinci aşama seminerlerine katılma hakkına sahip olacaktır. 

İkinci aşama yine iki dönemden oluşacaktır. Bu döneme “Müzakere Dönemi” adını veriyoruz. Bu süreçte katılımcı her dönem de en fazla ikişer alan/ders seçebilecektir. Bu süreçte katılımcı ve hoca eşit düzeyde aktif olacaktır. Hoca, katılımcısına konular, ödevler, sunumlar ile ilgili görevlendirmeler yapacaktır. Bu görevler; sunum, yazım, münazara, müzakere vb. türlerden olabilecektir. Müzakere dönemi en fazla iki yıl devam edebilir. Başarılı bulunan öğrenci bir üst sürece geçerken, başarılı olamayan veya değerlendirmeye girmeyen katılımcı için ikinci bir hak verilerek bir yıl daha çalışması sağlanır. İkinci yıl da başarılı olamazsa eğitim sürecinden ayrılır. 

Akademik kurul tarafından başarılı bulunan Müzakere dönemi katılımcısı üçüncü ve son dönem olan “Tez Dönemine” geçmiş olur. Bu dönemin de süresi azami iki yıldır. Katılımcını aktif, hocanın pasif olduğu bir dönem olarak tarif edilen bu dönemde ilk yılda başarılı bulunmayan veya değerlendirmeye girmeyen katılımcı için ikinci bir yıl daha hak tanınır. Bu dönemde katılımcı bir alan seçer ve o alan ile ilgili danışman hocası eşliğinde akademik bir makale/tez hazırlaması beklenir. Bu süreçte katılımcıya tez yazım, literatür tanıma, yazım kuralları gibi ihtiyaç duyduğu dersler seminer şeklinde verilir. 

Her akademik yılın sonunda tez/makale hazırlayan katılımcılar, akademik kurul önünde ve isteyen katılımcıların iştirakiyle hazırladıkları tez/makaleyi sunarlar. Akademik kuruldan yeterlilik alan katılımcı eğitim sürecini tamamlamış olarak kabul edilir. Hazırladığı tez/ makale BEKAM tarafından bastırılır. 

BEKAM DA NE TÜR ÇALIŞMALAR VAR? 

BEKAM bünyesinde ihtiyaç ve beklentiler çerçevesinde dil kursları açılır. Bu kurslara öncelikle kayıtlı katılımcıların iştirak etmeleri istenir. Her kayıtlı katılımcının dil öğrenmesi ve akademik çalışmalarında dil desteğini BEKAM’dan alması arzu edilen bir durumdur. Ancak diğer çalışmalara kayıtlı olmayan katılımcıların da dil çalışmalarına katılmasında mahzur yoktur. Sayı sınırlaması olduğunda öncelik BEKAM’ın kayıtlı katılımcılarında olup boş kalan kontenjanlar için dışarıdan katılımcı alınabilir. 

BEKAM, eğitim, kültür, araştırma vb. kapsamında her tür proje çalışması sorumluluğu alır ve bunun için STK, Üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla ortaklık yapar. BU neviden projelerin teknik yönleri BEKAM yönetimine, iş ve işlemlerin yürütülmesi ise akademik kurula bağlı olarak yürütülür. 

Üniversitelerle ortak lisans ve lisansüstü çalışmalar, araştırma ve proje ortaklığına özel önem verir. Sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel araştırma, anket, inceleme, raporlama vb. türünden projelere gerek bizzat yaparak gerekse ortak olarak katkıda bulunur. 

Sosyal, siyasal, kültürel, sanat ve ekonomik hemen her konuda yurt içinden veya yurt dışından katılımcılarla paneller düzenlemek BEKAM’ın asli faaliyetlerindendir. Arızi durumlar müstesna tutulduğunda akademik yıl içerisinde (Ekim-Mayıs) her ay düzenli ve periyodik paneller yapılması öngörülmektedir.  

Paneller başta olmak üzere konferans ve sempozyum türü etkinliklere öncelikli olarak kayıtıl katılımcıların iştiraki esastır. 

BEKAM kütüphanesi kayıtlı bütün kitap dostlarına açıktır. Araştırma yapacak ve çalışmalarını yürütecek uygun ortamıyla başta katılımcıları olmak üzere isteyen herkese hizmet veren kütüphanemiz kitap bağışlarınıza da açıktır. 

İŞ BİRLİKLERİMİZ