KÖŞE YAZILARI

01/03/2019

GELECEĞE HAZIRLIKLI MIYIZ? - 2

İnsanlık tarihinde var olmuş milletlerin ve medeniyetlerin ortaya çıkışında, gelişim ve çöküşünde, genç nesillerin ne derece mühim bir rol oynadığı bilinciyle geçtiğimiz yazımızda, gençlere kazandırılması gereken bir takım becerilerden bahsetmiştik. Aynı bilinç ve gayeyle gençliğin içerisine düştüğü buhranın doğru bir şekilde tanımlanması, içinde bulunduğu şartların ve maruz kaldıkları etkenlerin tespit edilmesi ve “def-i mefâsid, celb-i menâfîden evlâdır” (mecelle)  prensibinden hareketle hali hazırdaki mefsedetin izale edilmesi gerekiyor.

“Ben Nesli”

Amerikalı yazar Jean M. Twenge’in 2007 yılında çıkarmış olduğu “Generation Me” isimli kitabında Amerikalı gençleri tanımlamak için bu ifade kullanılmış. Ancak insanların…

DEVAMI
15/01/2019

21. yüzyılın dünyamıza kazandırdığı teknolojik gelişmeler her gün her yerde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Değişime o kadar alıştık ki artık yeni şeylere şaşırmıyoruz. Bundan yüz yıl önce hayalini dahi kuramayacağımız imkânlara kavuşmamıza rağmen gelecekte bizi nelerin beklediğine dair fikirlerimiz oldukça sınırlı. Hâlbuki dünyaya egemen olma iddiası içinde olan ülkeler boş durmuyorlar. Yeni bir toplum inşası içerisinde olan bizler küreselleşmeyle birlikte bir köy halini alan dünyada muhtarlık yarışından geri mi duracağız?

Bugün sanayide ve üretimde “Endüstri 4.0” kavramı konuşuluyor. Çeşitli sektörlerde insanın yerini yapay zeka ile geliştirilmiş robotların ve internete entegre edilmiş nesnelerin alacağı söyleniyor. Dolayısıyla insanlığın eski istihdam alanlarının yok olacağı ve yerini yeni iş tanımlarının alacağı…

DEVAMI
01/01/2019

“Boynumuz ağrıdı batıya bakıp durmaktan! Üstelik batının mil çektiği gözlerle bakıyoruz batıya.. Niye? Neye baktığımızı bilmeden.. Ama artık yeter bayım! Yeni ve diri bir aşkınlıkla silkelenip yeni ve diri bir dostlukla birbirimize göz, kulak ve dil olmalıyız... Artık yeter!…” diyor Nuri Pakdil… Bizim batı karşısındaki edilgenliğimizi bu cümlelerle özetliyor Üstad. Özellikle son üç asırdır kendi geçmişimize yabancılaşarak, nereden gelip nereye gittiğimizi, ne hikayeler biriktirdiğimizi, medeniyetler tarihine neler kattığımızı bilmeksizin ciddi bir özgüvensizlik hastalığına tutulmuşuz. Batı’yı hep ulaşılması gereken nirvana olarak kabul etmişiz… Batı gibi olmak için, onlar gibi düşünmenin, onlar gibi giyinmenin ve onların hayat tarzına sahip olmanın gerekliliğine inanmışız hep… Siyasi tarihimiz hep bu hatalarla dolu… İşte bu özgüven eksikliğine son…

DEVAMI

İddiası olan insanlar, içinde bulunduğu çağın getirdikleri ile yetinmeyip, çağlar üstü bir

mekanizmaya hasret duyan, çağı ileriye taşıyacak bir sözü olan dinamik zihinlerin sahipleridir. İnsanlık

tarihinin başından beri, kitleleri arkalarından sürüklemiş ve yeni bir sistem inşa etmeye yeltenmiş

aktörler, Batı felsefesinin ütopya, İslam düşüncesinin ise medine-i fâdıla olarak tarif ettiği bu olguyu

kendilerine hedef tayin ederek, medeniyet oluşturma yolunda gereken her türlü adımı cesaretle

atmaktan geri durmamışlardır. Zira medeniyet cesur toplulukların işidir. Hedefi olmayan ve belli bir

gelenekten beslenmeyen toplumlar, insanlığa adalet ve merhamet getirecek bir medeniyet

telakkisine de sahip olamazlar.İlkeleri ve idealleri olmayan, kısa ve uzun vadeli hedeflerle kendine yol

haritası oluşturmayan cemiyetler, tıpkı okyanusta nereye gideceğini bilmeyerek ordan oraya yelken

açan bir gemiye benzer. İşte bu geminin rotasını esen rüzgarın yönü belirler.

Hz. Peygamber’in Hendek Savaşı…

DEVAMI

MAKELELER

 • İlk Dönem Hadis Usulü Eserlerinde Muztarib Hadis
 • Türkiye’de Bir Mantık Geleneğinden Söz Edilebilir mi? Tematik ve Bibliyografik Bir Soruşturma

KİTAPLAR

 • Suriyeli Muhacirlere Sosyal Uyum Rehberi Çıktı
 • Ortak Geçmişten Ortak Geleceğe Sosyal Uyum
  BEKAM

RAPORLAR

 • Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun Rolü
 • Yeni Medya Çağında Sosyal Medya Dönüşümü
 • Düşünce Kuruluşları Raporu Yayımlandı
 • KÜRESEL BARIŞ VİZYONU ÇALIŞTAY RAPORU
 • Suriyeli Misafirler için Eğitim Müfredatı Raporu Yayınlandı