KÖŞE YAZILARI

İddiası olan insanlar, içinde bulunduğu çağın getirdikleri ile yetinmeyip, çağlar üstü bir

mekanizmaya hasret duyan, çağı ileriye taşıyacak bir sözü olan dinamik zihinlerin sahipleridir. İnsanlık

tarihinin başından beri, kitleleri arkalarından sürüklemiş ve yeni bir sistem inşa etmeye yeltenmiş

aktörler, Batı felsefesinin ütopya, İslam düşüncesinin ise medine-i fâdıla olarak tarif ettiği bu olguyu

kendilerine hedef tayin ederek, medeniyet oluşturma yolunda gereken her türlü adımı cesaretle

atmaktan geri durmamışlardır. Zira medeniyet cesur toplulukların işidir. Hedefi olmayan ve belli bir

gelenekten beslenmeyen toplumlar, insanlığa adalet ve merhamet getirecek bir medeniyet

telakkisine de sahip olamazlar.İlkeleri ve idealleri olmayan, kısa ve uzun vadeli hedeflerle kendine yol

haritası oluşturmayan cemiyetler, tıpkı okyanusta nereye gideceğini bilmeyerek ordan oraya yelken

açan bir gemiye benzer. İşte bu geminin rotasını esen rüzgarın yönü belirler.

Hz. Peygamber’in Hendek Savaşı…

DEVAMI

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;

Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.

Mehmet Akif Ersoy – İstiklal Marşı

2010 yılında, Tunuslu bir seyyar satıcı olan Muhammed Buazizi, tek geçim kaynağı olan sebze

tezgahının elinden alınmasını protesto etmek amacıyla, ülkesindeki sosyal adaletsizliğe tepki olarak

kendini ateşe verirken, belki de milyonları etkisi altına sokacak bir başkaldırı dalgasının fitilini

ateşlediğinin farkında bile değildi. Üniversite mezunu bir genç olmasına rağmen, bir türlü iş imkanı

bulamayan bu gencin gerçekleştirdiği söz konusu trajik olayın üzerinden çok geçmeden Lahsin Naci

adında bir kişinin elektrik direğine tırmanmak suretiyle kendini elektriğe verip intihar etmesinden

sonra patlak veren ve ardı arkası kesilmeyen protestolarla, başlangıçta bireysel bir başkaldırı gibi

görünen bu eylemler bir anda…

DEVAMI

Toplumu dönüştürecek etkin bir düşünce ancak toplumu yakından tanıyan, içerisinde

bulunduğu toplumun bireylerinin hangi etkiye ne tür bir tepki vereceğini iyi bilen, mahalli ve küresel

ilişkilerdeki perde arkası olayları iyi tahlil edebilen ve bilgiyi en doğru şekilde kullanabilen bireyler

tarafından oluşturulur. Bu gerçekliği göz önünde bulundurduğumuzda görüyoruz ki; gerek vahye

dayalı yeni bir medeniyet oluşturma arzusu içerisinde olan ve İslam’ın toplumun bütününe hakim

olması için çaba sarf eden insanlardan oluşan örgütlü bir hareket şeklinde tanımladığımız İslami

Hareket’in paradigmasının oluşturulmasında, gerekse bu paradigmanın nesilden nesile çağın

ihtiyaçları doğrultusunda güncellenerek aktarılmasında, saydığımız vasıflara sahip bireylere daima

ihtiyaç olacaktır. Bu nedenle İslami Hareket’e yön verenlerin, bu hareketin toplum nezdinde karşılık

bulması ve devamlılığı adına kendi aydınlarını yetiştirmeye…

DEVAMI

Değişim toplumların ortak kaderidir. Ancak bu değişimin hızı toplumların içerisinde

bulunduğu şartlara göre farklılık arz eder. İnsanlık tarihinde belki de en hızlı değişimin yaşandığı çağda

yaşıyoruz. Elbette bu değişim ve dönüşümü hızlandıran farklı öncüller olabilir. Fakat bunlar

içerisindeki en büyük payı iletişim teknolojisindeki gelişmelere vermek sanırım abartı olmaz. Zira

özellikle son çeyrek asrı baz aldığımızda internetin hayatımıza girmesi ile birlikte insani ilişkiler çok

farklı bir boyuta ulaştı. Sosyal medya dediğimiz anlık iletişimi kolaylaştıran platformun insan

hayatında ciddi bir yer edinmesi de insanlık tarihi boyunca hayal edilememiş ilişki biçimlerini ortaya

çıkardı.

Son yüzyıllarda Müslümanlar genellikle Batı menşeli olan bir takım teknolojik gelişmelerle

karşı karşıya gelmiş ve bu gelişmeler karşısında çoğunlukla edilgen vaziyette yer almıştır. En…

DEVAMI

MAKELELER

  • İlk Dönem Hadis Usulü Eserlerinde Muztarib Hadis
  • Türkiye’de Bir Mantık Geleneğinden Söz Edilebilir mi? Tematik ve Bibliyografik Bir Soruşturma

KİTAPLAR

  • Suriyeli Muhacirlere Sosyal Uyum Rehberi Çıktı
  • Ortak Geçmişten Ortak Geleceğe Sosyal Uyum
    BEKAM

RAPORLAR

  • KÜRESEL BARIŞ VİZYONU ÇALIŞTAYI BÜLTEN
  • Suriyeli Misafirler için Eğitim Müfredatı Raporu Yayınlandı